Chat Facebook
Gọi điện ngay

Khóa đào tạo “Phát triển kỹ năng chơi với trẻ” dành cho phụ huynh

Sử dụng đồ chơi và tham gia vào các hoạt động trò chơi là cách thức quan trọng nhất giúp trẻ phát triển các chức năng tâm lý, đặc biệt là với các trẻ có khó khăn về giao tiếp, quan hệ xã hội, hành vi hay vấn đề nhận thức. Tuy nhiên, rất nhiều cha mẹ lại gặp khó khăn trong việc chuẩn bị đồ chơi hay thiết lập các hoạt động chơi để giúp trẻ phát triển, nhất là với các trẻ có rối loạn phát triển (tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển, rối loạn hành vi). Vì thế, cùng với việc tập trung vào tiến trình can thiệp cho trẻ, thì việc giúp cha mẹ các kỹ năng chơi với con là việc rất cần thiết.

Leave A Comment