Chat Facebook
Gọi điện ngay
24
Th9

Chiêu sinh khóa tập huấn “Phương pháp Phân tích hành vi ứng dụng (ABA) cơ bản”

1. Mục tiêu và nội dung chương trình 1.1. Mục tiêu Chương trình tập huấn hướng đến giúp cho người học là các chuyên viên/ giáo viên can thiệp trẻ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ: – Trang bị kiến thức và kĩ năng cơ bản, chính thống về can thiệp theo trường phái ABA

Read more

24
Th9

Khóa đào tạo “Phát triển kỹ năng chơi với trẻ” dành cho phụ huynh

Sử dụng đồ chơi và tham gia vào các hoạt động trò chơi là cách thức quan trọng nhất giúp trẻ phát triển các chức năng tâm lý, đặc biệt là với các trẻ có khó khăn về giao tiếp, quan hệ xã hội, hành vi hay vấn đề nhận thức. Tuy nhiên, rất nhiều cha mẹ lại gặp khó

Read more

24
Th9

Chiêu sinh khoá WISC-IV-VN tại TP Quy Nhơn năm 2019

Sử dụng đồ chơi và tham gia vào các hoạt động trò chơi là cách thức quan trọng nhất giúp trẻ phát triển các chức năng tâm lý, đặc biệt là với các trẻ có khó khăn về giao tiếp, quan hệ xã hội, hành vi hay vấn đề nhận thức. Tuy nhiên, rất nhiều cha mẹ lại gặp khó

Read more