Chat Facebook
Gọi điện ngay

Chiêu sinh khóa tập huấn “Phương pháp Phân tích hành vi ứng dụng (ABA) cơ bản”

1. Mục tiêu và nội dung chương trình

1.1. Mục tiêu

Chương trình tập huấn hướng đến giúp cho người học là các chuyên viên/ giáo viên can thiệp trẻ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ:

– Trang bị kiến thức và kĩ năng cơ bản, chính thống về can thiệp theo trường phái ABA cho trẻ có rối loạn phát triển.

– Tạo kiến thức tiền đề để tham gia các khóa tập huấn nâng cao, áp dụng ABA vào việc dạy trẻ tự kỷ những kỹ năng còn thiếu do khiếm khuyết cốt lõi của tự kỷ như Hành vi giao tiếp (VB), Tự làm chủ bản thân, khởi xướng (PRT), Cùng chú ý, Chơi, Tương tác (JASPER), Củng cố hành vi tích cực (PBS), với các chuyên gia quốc tế mà MOSAIC hợp tác.

– Được tham gia vào mạng lưới những người làm công tác can thiệp, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, và cơ hội việc

– Giúp phụ huynh hiểu và tương tác với con đúng cách, góp phần nâng cao hiệu quả can thiệp và sự tiến bộ nhanh chống của con

Leave A Comment