Chat Facebook
Gọi điện ngay

TẬP HUẤN KIẾN THỨC!

Xin thay mặt Trung tâm cùng toàn thể giáo viên cảm ơn bà Chloe’ Madeleine Sutcliffe – Thạc sĩ ngôn ngữ trị liệu của Đại học Là Trobe Úc và viện PHAD đã đến tham quan và hỗ trợ kỹ thuật cho Trung tâm Hoàng Thy Phát trong 2 ngày 16 – 17/12/2019 vừa qua.

Leave A Comment