Chat Facebook
Gọi điện ngay

Sàng lọc và chẩn đoán ban đầu

Việc sàng lọc và chẩn đoán xác định ban đầu được chúng tôi cho rằng rất quan trọng trong cả tiến trình đánh giá và can thiệp cho trẻ về sau. Nhiều trường hợp do nhà chuyên môn chẩn đoán sai ban đầu dẫn tới việc đưa ra các tư vấn, xây dựng mục tiêu và hướng can thiệp sai, làm ảnh hưởng lớn đến trẻ. Thậm chí, nhiều trường hợp cha mẹ bị suy sụp, chán chường, mất niềm tin hoặc gia tăng căng thẳng cho gia đình.

Leave A Comment